CENA: 175,00 zł
Twój koszyk jest pusty

KURIER DPD


- PRZELEW NA KONTO 17 ZŁ

- GOTÓWKA PRZY ODBIORZE 20 ZŁ

www.artykulydomowe.pl


Tel. kom.: 694 120 122

E-mail: info@artykulydomowe.pl

Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu umowy może zostać złożone na przykład:

a) pisemne wysłane na adres
G-Trade Gustaw Szuba,
ul. Wańkowicza 68,
37-450 Stalowa Wola

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@artykulydomowe.pl

 

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w Załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za nieważną. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane w tym kosztu dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w naszym Sklepie Internetowym). Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy zwrócić lub odesłać nam Produkt na adres: G-Trade Gustaw Szuba, ul. Wańkowicza 68, 37-450 Stalowa Wola.

 

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech, i funkcjonowania produktu.

 

4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest  ponieść konsument:

a) Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostępny na aukcji ARTYKULYdomowe w serwisie allegro.pl, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

Reklamacje Produktu

1.  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedawany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. G-Trade Gustaw Szuba jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.22[1] kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Produktu zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@artykulydomowe.pl, lup G-Trade Gustaw Szuba, ul Wańkowicza 68, 37-450 Stalowa Wola.

4. G-Trade Gustaw Szuba zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację uzasadnioną.

5. G-Trade Gustaw Szuba nie jest producentem towarów. Wszystkie Produkty sprzedawane są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, G-Trade Gustaw Szuba naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy jeżeli posiada dostępny na magazynie lub jeżeli nie uda się usunąć wady lub Produkt jest niedostępny na magazynie Klientowi przysługuje zwrot wartości Towaru.
7.Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający.


PRZYKŁADOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

ADRESAT:
G-Trade Gustaw Szuba, 
ul.Energetyków 15, lok.D, 
37-450 Stalowa Wola
info@artykulydomowe.pl

 

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) 

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ...................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów).......................................


 

Adres konsumenta(-ów) ....................................................


 

Data ................................     Podpis konsumenta(-ów)...................................(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 


 

 

(*) Niepotrzebne skreślić